Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności

Spółka Alupol Films jest wiodącym producentem folii BOPP przeznaczonych do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością. W związku z tym kładziemy bardzo duży nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo oferowanych produktów. Mając na uwadze powyższy aspekt Spółka wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywnościowym, opierając się na normach ISO 22000 oraz standardzie BRC Packaging.

 

 

POLITYKI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY:

Dokument do pobrania.
Dokument do pobrania.

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise