Rekrutacja


Rozpocznij z nami współpracę:  

     

 

jako Pracownik

w Działach Produkcyjnych w:

 Alupol Films Sp. z o.o.   

  

  

  Preferowani będą pracownicy ze stażem w branży szerokorozumianego przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

miejsce pracy: Oświęcim

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

 

 

adres e-mail:

rekrutacja_af@grupakety.com
 

 

adres pocztowy:

Alupol Films Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 18,
32-600 Oświęcim

 

   

 

Prosimy o przesłanie CV zawierającego: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji:

☐  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”


Informujemy, iż Administratorem danych jest Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18, tel. +48 32 324 57 41), który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych mail: IOD_AF@grupakety.com.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 
Jeżeli wyrażona została zgoda, dane przetwarzane będą także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do czasu jej cofnięcia, do czego macie Państwo prawo w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem. 
Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych, a także spółki należące do Grupy Alupol Packaging, a to: Alupol Packaging S.A. z siedzibą Tychach, przy ul. Strefowej 4 oraz Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą Kętach, przy ul. Kościuszki 111.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do niezależnego organu publicznego tzw. organu nadzorczego.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 
 

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise